Is daar maniere hoe ek geld kan spaar op my versekeringspremie?

 • Laat Care Line Group vir u die mees kompeterende kwotasies bymekaar sit wat aan u behoeftes sal voldoen en daarna ook u portefeulje bestuur.
 • Maak seker dat alle versekerde items vir die korrekte vervangingswaarde verseker is.
 • Alle items moet onder die korrekte afdelings verseker word. U polis moet dus korrek gestruktureerd wees.
 • Jou geen-eis bonus moet te-alle-tye in gedagte gehou word.
 • Moenie sommer net die eerste kwotasie wat u aangebied word aanvaar nie.
 • Kry verskillende kwotasies van verskillende versekeraars en vergelyk dit met mekaar.
 • Maak ook doodseker u verstaan waarvoor u gedek is.
 • Hersien ten minste een keer per jaar u versekeringpolisse en pas die nodige waardevermindering op motors of ander items aan.
 • Sekuriteit van voertuie en geboue speel ʼn groot rol in u versekeringspremie.
 • Neem huisversekering en motorversekering by dieselfde versekeraar uit.
 • Goedkoper premies is gewaarborg deur ʼn goeie rekord van versekering.
 • Moenie onnodige eise indien nie – onthou weereens u geen-eis bonus!