Huisversekering

Daar is 2 tipes huisversekering

verhuurder van die gebou is verantwoordelike vir die gebou se versekering

1. Gebou / vaste eiendomsversekering: Dit is die eienaar van die gebou se plig en verantwoordelikheid om die geboue te verseker, in die geval van natuurrampe (weerlig, aardbewings, hael en storms) sowel as brand en ander skade aan die vaste eiendom. Ander skade sluit onder andere frats ongelukke in, soos die jaagduiwel wat op ʼn Saterdagaand nie sy draai kon kry nie en regdeur jou heining en sitkamermuur gebars het.

Die eentonige gedrup-drup-drup iewers in die plafon beteken net een ding – jou warm water toestel het die gees gegee. Indien jy dit betyds agterkom is dit net die warm water toestel wat herstel moet word, andersins moet die plafonne en matte ook vervang word sowel die uitverf van die hele vertrek.

Dit gebeur nou nie elke dag nie, maar jou huis en / of buitegeboue kan tot op die grond afbrand en moet van vooraf opgerig word. Om net ʼn paar moontlikhede te noem wat astronomiese skade kan veroorsaak waarvoor u nie begroot het nie. Dit is vir hierdie tipe gebeurtenisse wat u huiseienaarsversekering in plek moet hê.

huiseienaarsversekering

2. Huisinhoudversekering:
U huisinhoud [meubels, klerasie, breekgoed, ens] moet teen huidige vervangingswaarde verseker word.

Dit is belangrik om seker te maak dat u nie onderverseker is nie. U TV mag dalk vandag R300 werd wees, maar om dit môre te vervang gaan R2000 kos.
Huisinhoudversekering bied dekking teen inbraak, diefstal, en toevallige breekskade.

Toevallige breekskade is as gevolg van onvoorsiene gebeurtenisse bv. die TV word afgestamp van die vertoonkas of die mikrogolf se deur het afgebreek.
Sekuriteit speel ‘n groot rol in die versekeringspremie wat verlaag kan word indien u die volgende in plek het; diefwering, veiligheidshekke en alarmstelsels.

Faktore wat in ag geneem word by premie vasstelling
 • Vervangingswaarde: hoeveel dit sal kos om te vervang
 • Konstruksie
 • Ligging van u eiendom: die adres van eiendom
 • Sekuriteit: het u diefwering, veiligheidshekke en alarmstelsels?
 • Geen-eis bonus.
Wat is ‘n “geen-eis bonus” op huisversekering?

Dit is ‘n “bonus” wat jy opbou deur die aantal eis-vrye jare onder hierdie afdelings van jou versekeringspolis. Hoe meer eis-vrye jare jy het, hoe laer sal jou premie wees. Die beginsel werk dieselfde as motorversekering.

Is daar maniere hoe ek geld kan spaar op my versekeringspremie?
 • Laat Care Line Group vir u die mees kompeterende kwotasies bymekaar sit wat aan u behoeftes sal voldoen en daarna ook u portefeulje bestuur.
 • Maak seker dat alle versekerde items vir die korrekte vervangingswaarde verseker is.
 • Alle items moet onder die korrekte afdelings verseker word. U polis moet dus korrek gestruktureerd wees.
 • Jou Geen-eis bonus moet ten-alle-tye in gedagte gehou word.
 • Kry verskillende kwotasies van verskillende versekeraars en vergelyk dit met mekaar. U moenie sommer net die eerste kwotasie wat u aangebied word aanvaar nie en maak ook doodseker u verstaan waarvoor u gedek is.
 • Hersien ten minste een keer per jaar u versekeringpolisse en pas die nodige waardevermindering op motors of ander items aan.
 • Sekuriteit van voertuie en geboue speel ʼn groot rol in u versekeringspremie.
 • Neem huisversekering en motorversekering by dieselfde versekeraar uit.
 • Goedkoper premies is gewaarborg deur ʼn goeie rekord van versekering.
 • Moenie onnodige eise indien nie – onthou weereens u Geen-eis bonus!

Is daar ekstras wat ek op my polis KAN KRY waarby ek sal baat?

Beslis! Ja

Teen ʼn minimale maandelikse premie kan u baat vind by die onderstaande toegevoegde waarde produkte.

*Huishoudelike Toestellebystand: In geval u enige bystand benodig met betrekking tot die ondergenoemde lys, sal u die nodige bystand aan u verleen word in terme van hierdie toegevoegde waarde produk op u polis

– Elektries
– Loodgieter
– Elektriese Toestelle
– Elektroniese Motors
– Elektronies