Groepsdekking

Groepsdekking is dekking wat ‘n werkgewer tot voordeel van die werknemers uitoefen.
Hierdie dekking sluit in sterftevoordeel, ongeskiktheid, begrafnisdekking, voorsorg- of pensioenfondse.
Die werkgewer subsidieer die koste van hierdie polis.
Wetgewing gaan verander, wat werkgewers mag dwing om hul werknemers te dek.
Kom ons help u om die korrekte dekking vir u werknemers te vind.

Die wet word nader om private maatskappye te dwing om voorsorg / pensioenfondse te implementeer, asook basiese groepsdekking.

  • Pensioen / Voorsorgfondse
  • Sambreelfondse
  • Groep ongeskiktheidsdekking
  • Groepkritieke siekte / Gevreesde siekte
  • Groeps Mediesefondse
  • Groeps Mediese Versekering

momentum