Testamente

Die voordeel van ‘n eenvoudige omvattende testament.

Die gevolge daarvan om jou geliefdes agter te laat sonder ‘n geldige Testament kan katastrofies wees.

Jou laaste Testament is ‘n belangrike dokument wat die volgende verseker:

  • U laaste wense sal vereer word.
  • U erflatings is bindend en nie deur intestate opvolging gedikteer nie.
  • Jou kinders se erfenisse vermy die regering “Guardian Fund” en word in hul eie trust bewaar vir hulle eie voordeel.
  • Erfenis word uitgesluit van latere huwelikskontrakte.

Die aanstelling van bekwame, professionele en verantwoorlike persone om u bestorwe boedel uit te voer en daarna die testamentêre trustbates te bestuur.

Skakel Care Line Group by 0861 45 00 45 vir meer inligting